Start Date :
May 26, 2023
End Date :
May 30, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Hatay’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Acil Durum Lojistik Takım Lideri olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Hayata Destek Derneği’nin tedarik zinciri rehberi çerçevesinde, bağışçı kuralları ile uyumlu, hesap verilebilir ve şeffaf olarak lojistik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yaşam alanı, depo vb. alanların kiralanması, altyapısının hazırlanması, kurulması,
 • Depoların düzenli olarak kontrollerinin ve bakım sağlanması,
 • Dağıtım malzemelerinin verimli ve zamanında teslim edilmesinin sağlanması için Tedarik Zinciri Departmanı ile koordinasyonun sağlanması,
 • Depo alanındaki ürünlerin kategorize edilmesi ve fiziki şartlarının korunmasının sağlanması,
 • Taşınmazlar için yapılmış olan sözleşmelerin (kira kontratı, bakım anlaşmaları vb.) yapılması ve takibi,
 • Sahadaki taleplerin prosedüre uygun şekilde karşılanması,
 • İlgili sahada bulunan araç filosunun yönetiminin yapılması; araç sözleşmeleri, yakıt takibi, araç bakım süreçleri vb.
 • Araç hareketlerinin ve ceza süreçlerinin takibi,
 • Sahasında bulunan envanter yönetiminin yapılması,
 • Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra ürünlerin kontrol edilmesi ve teslim alınması,
 • Demirbaş malzemelerinin listesinin tutulması, envanter sayımının yapılması,
 • Güvenlik uzmanı ile koordineli çalışarak güvenlik planlarının uygulanmasının sağlanması,
 • Lojistik faaliyetlerine ait her türlü kayıt, bilgi, rapor ve dokümanların güncel tutulmasının ve arşivlenmesinin sağlanması.
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen insani yardım acil durum lojistiği alanında en az 3 yıllık tecrübesi olan,
 • Altyapı çalışmaları ile ilgili ekip ve ekipmanları yönetmiş,
 • Tercihen yazılı ve sözlü olarak İngilizceyi aktif kullanabilen,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Ekip çalışmasına yatkın, güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Yoğun çalışma temposunda ayak uydurabilecek,
 • Dernek ilkeleri ve kültürüne uyum sağlayabilen.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu