Start Date :
April 19, 2023
End Date :
April 26, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Hatay’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Dağıtım Saha Çalışanı olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
  • Proje kapsamında sağlanan hizmetin standart uygulama prosedürüne uygun olmasını sağlamak için takım lideri ve proje yöneticisi ile koordineli çalışmak,
  • Saha uygulamalarında hassasiyet kriterlerine göre kişilerin tespitini yaparak gerekli iç yönlendirmeleri yapmak,
  • Saha ziyareti yoluyla proje uygulama ve faaliyetlerinin gerektirdiği yararlanıcı gruplarını belirlemek ve kaydetmek,
  • Düzenli saha ziyaretleri aracılığıyla değerlendirme, planlama, proje faaliyetlerini uygulama ve takip çalışmalarını yürütmek,
  • Proje raporlarının yazılması konusunda gerekli verinin toplanmasını ve ilgili departmanlara iletilmesini sağlamak,
  • Aktivite/göstergelere ilişkin verilerin kontrolünü sağlamak, ilgili verilerin derlenmesinde, birleştirilmesinde ve tutarlılık açısından incelenmesinde aktif rol almak,
  • Davranış kurallarında ve ilgili politikalarda belirtilen standartlarını uygulamak,
  • Gerektiğinde  proje ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek,
  • Proje yararlanıcılarını şikâyet, öneri ve geri bildirim mekanizması sürecine gerektiğinde yönlendirmek,
  • Proje uygulama ve faaliyetlerinde lojistik, aktivite yönetimi vb. süreçlere destek vermek,
  • Proje hedef gruplarıyla bağlantı kurma ve proje faaliyetleri yoluyla katılımı arttırmak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Diğer tüm saha operasyonlarına destek olmak.
  • Çocuk Güvenliği ve Hayata Destek Davranış Kuralları’nın çalışmalarda uygulandığından emin olunması, herhangi bir güvenlik riski veya sorununun hemen yöneticiye bildirmek
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Tercihen Arapça bilen,
  • Sivil Toplum Deneyimi gönüllü ya da profesyonel olarak en az 1 yıl deneyimi olan,
  • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
  • MS Office programlarına hâkim,
  • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
  • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu