Start Date :
March 28, 2023
End Date :
April 10, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

 

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Batman’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Erişim Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • Gönüllülere ulaşmak için duyuruların yapılması ve başvuruların alınması,
 • Proje yöneticisi eşliğinde görüşmelerin yapılması ve gönüllülerin belirlenmesi,
 • Gönüllülerin projeye başlayabilmesi için idari süreçlerin eksiksiz yürütülmesi (evrak vb.),
 • Gönüllülere verilecek eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve ilgili birimlerle iletişim halinde olunması,
 • Proje yöneticisinin yönlendirmesi ile haftalık, aylık iş planlarının yapılması,
 • Gönüllülerle aylık toplantıların yapılması ve raporlanması,
 • Proje aktivitelerinin sahada uygulanması için gönüllülerin organize edilmesi, aktivitelerin gerçekleşebilmesi için gerekli desteğin ve supervizyonun verilmesi,
 • Varsa, erişim saha çalışanının süpervize edilmesi,
 • En ulaşılamayan yerlere ve kırılgan gruplara ulaşılmasının sağlanması ve ilgili yönlendirmelerin yapılması,
 • Tüm faaliyetlerin STL ilke ve politika, prosedürlerine uygun yapıldığından emin olunması,
 • Veri tabanının eksiksiz bir şekilde tutulmasının sağlanması, gerekli dosyalamanın yapılması,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması ve ilgili yöneticiye sunulması,
 • Proje yöneticisinin yönlendirmesi ile yerel ve idari yönetimle gerektiğinde iletişim kurulması ve birlikte çalışılması, idari birimlerdeki iş akışlarının takip edilmesi,
 • Gerektiğinde sahadaki diğer işlere ve proje yöneticisine destek olunması,
 • Proje ekiplerine yasal konularda destek vermek,
 • Yasal konularda desteğe ihtiyacı olan topluluk üyeleri ile görüşme yapmak ve desteklemek,
 • Yasal konularda farkındalık artırmak için toplantılar düzenlemek,
 • Mülteci alanındaki gelişmeleri takip etmek ve ilgili kişileri bilgilendirmek,
 • Dilekçeleri veya diğer resmi mektupları hazırlamak; gerektiğinde mahkemeler ve idari kurumlarda yasal temsiliyet sağlamak,
 • Gerekli raporlamaları yapmak

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Gönüllülük ve saha deneyimi olan,
 • Türkçe ve Kürtçe bilen,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek
 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu