Start Date :
May 12, 2023
End Date :
May 22, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, İdari İşler Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Proje yöneticisi yönlendirmesi ile kapasite geliştirme projesi içerisinde yer alan yerel sivil toplum kuruluşlarıyla koruma faaliyetleri alanında ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi,
 • Kurumların finans, inan kaynakları ve satın alma alanındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Kurumlara finans, insan kaynakları ve satın alma süreçlerinde kapasite geliştirme kapsamında süpervizyon sağlanması ve süreçli koçluk desteği sunulması,
 • Proje kapsamındaki kurumların finans, insan kaynakları ve satın alma başlıklarında kapasitelerinin ölçülmesi, ihtiyaçlarına yönelik eğitim programının hazırlanması, eğitimlerin verilmesi ve proje süresince gelişimlerinin takibinin yapılması,
 • Hem Hayata Destek Kapasite Geliştirme Projesi dahilindeki hem de kurumların finans, insan kaynakları ve satın alma süreçlerinin işleyişi ile ilgili yönetmelik ve prosedürlerin uygulanmasının sağlanması ve gerekli durumlarda revize edilmesine katkı sunulması,
 • Harcama evraklarının teslim alınması, kontrolü, eksik evrak olması durumunda kurum çalışanlarına yol gösterilmesi ve yardımcı olunması,
 • Kurumlar tarafından paylaşılan harcamaların aylık, dönemsel ve yıllık doğrulamasının yapılması ve doğrulanan evrakların muhasebe sistemine zamanında kayıt edilmesinin sağlanması,
 • Kurum taksit ödemeleri, geri ödemeler, dolaylı maliyet giderleri gibi ödemelerin muhasebe ekibi ile kontrolünün sağlanması ve ödemelerin takibi,
 • Program kapsamındaki kurumların aylık raporlamalarının takibi ve kurumlara düzenli olarak geri bildirimlerin verilmesi,
 • Saha ziyaretleri ile kurum raporlamalarının yerinde doğrulanması ve iç kontrol süreçlerinin yürütülmesi,
 • İlgili finansal ve idari dokümantasyonu ve arşivlemenin yapılması ve aynı düzenin kurumlar nezdinde oluşması için kurumlara süpervizyon verilmesi,
 • Proje boyunca, denetim öncesinde ve proje kapandıktan sonra kurumlarla beraber dosyalama takibinin yapılması,
 • Doğrulama, denetim süreçlerine destek olunması,
 • Yerel Sivil Topluk Kuruluşlarının bulunduğu illere dönemsel ve gerekli hallerde saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Gerektiğinde sahadaki diğer işlere ve Proje Yöneticisine destek olunması.
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Finans, Satın Alma, İnsan Kaynakları (özellikle bordro ve özlük) alanında en az 2 yıl deneyimli,
 • Kapasite geliştirme alanında tecrübeli,
 • Tercihen Logo muhasebe ve bordro programı bilgisine sahip,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı, güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • İngilizce bilen,
 • Bilgisayarda MS Office programları(özellikle Excel) kullanımında tecrübeli,
 • Analitik, sonuç ve çözüm odaklı,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Bireysel ve ekip çalışmasına yatkın.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu