Start Date :
December 22, 2022
End Date :
January 6, 2023
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2020 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Şanlıurfa’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Koruma Proje Yöneticisi aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Koruma Proje Yöneticisi, proje döngüsünün tüm adımlarını Hayata Destek kuralları ve ilkeleri çerçevesinde yönetir. İdari olarak Saha Koordinatörü’ne, kalite olarak Koruma Program Yöneticisi’ne bağlı olarak çalışır. Tüm çalışmalarını temel insani yardım standartları, Hayata Destek ilkelerine, davranış kuralları, çocuk güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve diğer politikalarına uygun şekilde yürütür.
 • Hayata Destek Derneği Mülteci Destek Programı ve Çocuk Koruma Programı kapsamında Şanlıurfa’nın merkez ve ilçelerinde bulunan tüm ofislerinde ilgili proje aktivitelerini planlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yeni proje önerileri geliştirmek,
 • Yürütülen projeler dahilinde vaka yönetimi, hukuki destek, yerinde erişim, koruma izleme ve savunuculuk faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Proje Yöneticisi’ne bağlı çalışan sosyal çalışmacı, avukat, yerinde erişim, saha çalışanı gibi tüm ekibin idari ve programatik yönetimini planlamak ve aylık-yıllık iş planlarını oluşturmak, takip etmek ve yönetmek,
 • Hedef kitlelerin ihtiyaçlarını anlamak ve yeni proje fikirleri geliştirmek için ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmek,
 • Proje geliştirme, planlama, uygulama ve takip süreçlerinde İzleme ve Değerlendirme birimiyle çalışarak topluluk üyelerinin dahil edilmesini ve anlamlı katılımını sağlamak,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile projelerin bütçelerini planlamak, bütçe raporlarını takip etmek ve gerekli durumlarda bütçeyi revize etmek,
 • Saha Koordinatörü yönlendirmesi ile projeler çerçevesinde bölgedeki kamu otoriteleri, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası STK'lar ve diğer paydaşlar ile ilişkileri yürütmek ve gerçekleştirilen toplantı, eğitim ve çalıştaylarda Hayata Destek’i temsil etmek,
 • Koruma Program Yöneticisi’nin desteği ve yönlendirmesiyle projenin kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Projelerin aylık, dönemlik ve final raporlarını hazırlamak ve tüm ilgililer ile paylaşmak,
 • Yürütülen proje kapsamında proje kapanış ve denetim süreçlerinden sorumlu olmak,
 • Tüm çalışmalarını temel insani yardım standartları, Hayata Destek Derneği prensip ve politikalarına, davranış kuralları ve çocuk güvenliği politikasına uygun şekilde yürütmek,
 • İşe alım, işten çıkış, kariyer, performans değerlendirme ve disiplin süreçleri gibi insan kaynakları süreçlerini İnsan Kaynakları Departmanı, Saha Koordinatörü ve gerektiğinde sektör yöneticileriyle ile birlikte prosedüre uygun olarak uygulamak ve yönetmek,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile derneğin Program, İnsan Kaynakları, Finans, Satın Alma, Lojistik, MEAL, Güvenlik ve İletişim Departmanları tarafından geliştirilen politika ve prosedürleri ilgili departmanlar ile koordineli bir şekilde uyarlamak, yürütmek ve geliştirilmesine destek olmak,
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İnsani yardımda ve ekip yönetiminde en az 3 yıl deneyimli,
 • Koruma, çocuk koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, vaka yönetimi, sosyal hizmet ve hukuki destek alanlarına hâkim,
 • Proje yönetimi,ekip yönetimi deneyimi olan ve güçlü yönetsel becerilere sahip,
 • Profesyonel seviyede İngilizce ve Türkçe dil bilgisine sahip,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu