Mentor-MADN2304-Adana

Adana
Full Time
Start Date :
April 28, 2023
End Date :
May 14, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım ve Müdahale,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Adana’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Mentor olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Faydalanıcı ihtiyaçları ve proje tanımına uygun olacak şekilde şekilde Toplum Merkezi ya da derneğin faaliyet gösterdiği ofis içinde ve dışında psikososyal veya beceri geliştirici faaliyetlerin proje sorumlusu/proje yöneticisi ile planlanması,
 • Planlanan aktivitelerin hazırlanması, uygulanması ve gözlemlenmesi,
 • Faydalanıcıların memnuniyetinin arttırılması, yararlanıcılardan alınan ihtiyaç geribildirimine göre faaliyet planlarının geliştirilmesi,
 • Faydalanıcılarla ile iyi iletişim kurulması, korumaya ihtiyacı olan aile veya kişi varsa vaka ekibine iletilmesi,
 • Veri tabanı girişi için gerekli bilgi ve belgelerin girişlerinin yapılması ve korunması,
 • Yararlanıcıların eğitime devamının desteklenmesi, yararlanıcıların becerilerine uygun olarak rehberlik edilmesi, gelişimlerinin takip edilmesi,
 • Yenilikçi ve alternatif öğrenme araçları ile yararlanıcılara gönüllüler aracılığıyla etüt ve ev ödevi desteğinin verilmesi, akademik gelişimlerine katkı sağlanması
 • Ülke çapında uygulanan yaygın ve örgün eğitim sistemlerine hakim olması, eğitim kurumlarıyla sürekli iletişim halinde olunması
 • Çocukların sürekli gözlem altında tutulması ve herhangi bir zarardan korunmuş olduklarından emin olunması, herhangi bir güvenlik riski veya sorununun hemen yöneticiye bildirilmesi,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Eğitim fakültesi mezunu veya pedagojik formasyonu olan,
 • Çocuklarla çalışmış ve saha deneyimi olan,
 • Türkçe ve Arapça bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek

 

 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

 

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu