Operasyonlar Koordinatörü

İstanbul
Full Time
Start Date :
September 30, 2022
End Date :
October 4, 2022
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Operasyonlar Koordinatörü olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

Saha Yönetimi ve Operasyonel Koordinasyon

 • Derneğin yerel ve ulusal alanda geliştirdiği stratejilere katkıda bulunulması
 • Derneğin operasyona yönelik stratejik hedeflerinin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması
 • Saha operasyonlarının derneğin “insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmemek, bağımsızlık ve hesap verilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesinin sağlanması için sistemlerin kurulması ve çalıştırılmasının sağlanması
 • Yeni sahaların saha operasyonun kurulmasının planlanması ve yönetilmesi
 • Saha yönetimi ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesi; verimlilik sağlanması
 • İlgili sahaların periyodik aralıklarla iç kontrollerinin yapılması, dernek prosedürlerine uygun işlediğinden emin olunması
 • Programatik, operasyonel, finansal, tedarik, insan kaynakları ve güvenlik yönetimi açılarından Saha Koordinatörlerine yönetimsel destek verilmesi

 

Genel Merkez-Saha Koordinasyonu

 • Saha-merkez ekipleri arasındaki koordinasyon ve iç iletişim süreçlerinin sağlanması
 • İlgili sahalar tarafından iletilen talep ve isteklerin genel merkezdeki ilgili departmanlar tarafından takip edilmesi
 • Sahanın katkılarıyla geliştirilen dernek standart ve prosedürlerinin ilgili sahalara aktarımı ve uygulamalarının takip edilmesi,
 • İhtiyaç olduğunda Saha koordinatörleri ile ilgili departmanların bir araya getirilmesi

 

Temsiliyet

 • İlgili yerel, ulusal & uluslararası toplantı, çalıştay ve eğitimlere katılım sağlanması,
 • Ulusal aktörler, yerel yönetimler, fon veren kuruluşlar, BM ajansları, basın, INGO’lar ve diğer paydaşlar ile ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi; derneğin temsil edilmesi ve gerekli bilgilendirmenin ilgili departmanlara ve dernek yönetimine yapılması,
 • Gerekli durum ve sahalarda “İl Temsilcisi” olarak SGK, İş-Kur, Dernekler Masası gibi devlet kurumları ile resmi iletişimin yürütülmesi,
 • İhtiyaç halinde, paydaşların sahalarda ağırlanmasında Saha Koordinatörlerine destek verilmesi

 

Strateji/Proje Geliştirme, Hedef Belirleme ve Raporlama

 • Dernek stratejisi çerçevesinde saha yıllık hedeflerinin belirlenmesine destek
 • Yeni projelerin oluşturulma sürecinde lokasyon seçimi, bütçe ve insan kaynağı ihtiyacı gibi konularda destek verilmesi
 • Proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm saha planlaması ve uygulamasının yapılandırılmasına yönelik ilgili saha koordinatörlerine destek verilmesi
 • Proje hedef ve bütçelerinin genel takibinin yapılması
 • İlgili saha koordinatörlerinden sahalarıyla ilgili gelişmelerin raporlar şeklinde alınması
 • İlgili sahalara ait aylık saha raporlarının analiz edilmesi, geribildirim verilmesi ve kritik olanların dernek yönetimi ile paylaşılması

 

Ekip Yönetimi

 • İlgili Saha koordinatörlerinin işe alım, oryantasyon, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama gibi insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Ekip üyelerinin tutum, davranış ve psikolojik durumlarının gözlemlenmesi ve özel ilgi gerektiren durumlarda İ&K Yöneticisine haber verilmesi
 • Ekip ruhunu geliştirilmesine ve kapasite arttırmaya yönelik aktivitelerin planlanması

 

Etik Süreç ve Krizlerin Yönetimi

 • Sahalarda ve saha operasyonlarında cinsel istismar, suiistimal ve tacizin önlenmesine dair standartların ve uygulamaların yakın takip edilmesi
 • Çocuk içeren tüm projelerde çocuk güvenliğinin sağlandığının kontrol ve takip edilmesi
 • Etik Kurul üzerinden gelen hassas vakaların değerlendirilmesi ve gerektiğinde inceleme yapılması

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversite mezunu,
 • İnsani yardım alanında deneyimli,
 • Sahada proje ve ekip yönetimi konusunda en az 6 yıl deneyimli,
 • İngilizce ve Türkçe’yi yazılı ve sözlü olarak aktif kullanabilen,
 • MS Office programlarına çok iyi derecede hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim ve temsiliyet becerisi olan,
 • Çok kültürlü ekiplerle çalışabilen ve bu ekipleri yönetmek konularında tecrübe sahibi,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
 • Sonuç odaklı ve takipçi olan

 

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu