Program Sorumlusu

İstanbul
Full Time
Start Date :
March 1, 2023
End Date :
March 5, 2023
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul ya da Ankara Ofisinde Program Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • Hayata Destek Derneği Operasyonu kapsamında Hatay ve Adıyaman Sahalarında gerçekleştirilecek topluluk temelli afet risk azaltma, afete müdahale ve iyileştirme projesinin aktivitelerini planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve raporlama aşamalarında Proje Koordinatörü ve saha ekiplerini desteklemek,
 • İç ve dış kapasite geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,
 • Yürütülen faaliyetlerin verisinin düzenli ve doğru şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Topluluk temelli afet risk yönetimi ve topluluk temelli afete müdahale alanlarına yönelik içerik, minimum standartlar, rehber ve araçların geliştirilmesi ve adapte edilmesine katkı sağlamak
 • Toplum temelli afet risk azaltma projesi kapsamında gerekli tüm hazırlıkların ve görüşmelerin yapılması,
 • Gerektiğinde 2 bölgede (çalışılan il ve/veya ilçede)  yürütülen tüm proje faaliyetlerinin hazırlık, uygulama, takip, izleme ve raporlamasının yapılması,
 • Sahaya ziyaretlerinin yapılması, bölgede (çalışılan il ve/veya ilçede) ilgili ortaklıkların kurulmasının desteklemesi,
 • Gönüllülük sürecinde topluluk gönüllülerinin belirlenmesi ve proje süresince desteklenmesi için Kapasite Birimi ile (eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve ilgili birimlerle verilmesi) iş birliği yapılması,
 • Tedarik, satın alma, lojistik, izleme ve değerlendirme süreçlerinin kurulması ve uygulanmasında Proje Koordinatörü ve ilgili birimler ile çalışılması,
 • Gerektiğinde 2 bölgede toplantı, kapasite geliştirme ve farkındalık arttırma çalışmalarının organize edilmesi,
 • Afet risk analizi çalışmalarının saha faaliyetlerinin çıktılarının Proje Koordinatörü ile paylaşılması,
 • Proje Koordinatörünün yönlendirmesi ile haftalık, aylık iş planlarının yapılması,
 • Tüm süreçlerin Derneğin satın alma,  lojistik ve güvenlik süreçlerine uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması ve ilgili yöneticiye sunulması,
 • Gerektiğinde sahadaki diğer işlere ve Proje Koordinatörüne destek olunması,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • En az lisans mezunu,
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi ve en az 2 yıl aktif araç kullanma deneyimine sahip,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Afet risk azaltma alanında çalışma tecrübesi olan,
 • Tercihen gönüllülerle çalışma deneyimine sahip,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Raporlama, planlama ve takip becerisine sahip,

 

 Başvuru Süreci:

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu