Proje Geliştirme Uzmanı

İstanbul
Full Time
Start Date :
October 5, 2022
End Date :
October 12, 2022
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2020 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

 

Hayata Destek Derneği, Merkez Ofisi’nde, hibrit çalışma düzeninde Proje Geliştirme Uzmanı olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Dernek stratejisi ve hedeflerine uygun hibeleri araştırmak, açılan hibe çağrılarını aktif şekilde takip etmek ve ilgili hibeleri dernek içindeki ilgililer ile paylaşmak,
 • Yeni donör kurumlarla irtibata geçmek, iletişimi sürdürmek ve geliştirmek,
 • Proje başvuru kararını takiben proje geliştirme sürecinde hem dernek içinde hem de diğer partner ve donörlerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 • Mantıksal çerçeve formatında projeyi ilgili taraflarla tasarlamak, proje tekliflerini yazmak, bütçeyi ilgili birimlerin desteğiyle hazırlamak, proje başvurularını yapmak ve takip etmek,
 • Yeni proje sözleşme süreçlerini yürütmek ve sözleşmelerin dokümantasyonunu ilgili birimler ile yapmak,
 • Yeni projelerin başlangıç (kick-off) toplantılarını organize etmek,
 • Proje ilerleme raporlarının son okumasını yapıp başvuru için hazırlamak,
 • Kaynak geliştirme birimi ile yakın çalışarak özel sektör paydaşları ile ortaklaşa yeni projeler geliştirmek, proje teklifleri hazırlamak, sunmak ve takip etmek,
 • Sahalardan talep edildiği taktirde ilgili saha ekiplerine proje geliştirme desteği sağlamak, ilgili eğitim ve atölyeleri gerçekleştirmek,
 • Sahaların geliştirdiği proje fikirlerini düzenli olarak toparlayarak ilgili fon kaynakları ile eşleştirme ve planlama çalışmalarını yapmak,
 • Hibelerle ilgili tanıtım ve koordinasyon toplantılarına Hayata Destek’i temsilen katılmak

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Proje geliştirme, proje teklifi yazma, proje yönetim döngüsü ve hibe yönetimi alanlarında en az 5 yıl deneyimli,
 • İnsani yardım alanında (tercihen mülteci destek alanında koruma ve geçim kaynakları, afete hazırlık ve afet riski azaltma, koordinasyon, yerelleşme, kapasite geliştirme) deneyim ya da bilgi sahibi,
 • İnsani yardım alanında faal BM ajansları, Uluslararası STK’lar ve donörler ile çalışma deneyimi olan,
 • Yazılı ve sözlü olarak İngilizceyi aktif kullanabilen,
 • Tercihen yüksek bütçeli proje yazma ve sözleşme yönetme deneyimi olan,
 • Çok iyi iletişim ve temsil becerisine sahip,
 • Stratejik düşünebilme ve planlayabilme becerisi, takım çalışmasına yatkınlık
 • Çok çeşitli paydaşlarla ve çok kültürlü ortamlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi, bu alanda deneyim

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu