Proje Koordinatörü

İstanbul
Full Time
Start Date :
December 7, 2022
End Date :
December 12, 2022
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Proje Koordinatörü olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Projenin genel iş ve hedef planını hazırlamak ve bu plana uygun olarak ilgili saha ve departmanların çalışmalarının takibini yapmak, süreçlerini yürütmek,
 • Proje genel harcama planını hazırlamak; bütçenin sahalara dağılımını planlamak ve yönetmek, aylık olarak ilgili saha ve departmanlarla finansal raporları takip etmek ve donörle paylaşmak,
 • Projenin risk analizini hazırlamak ve riskleri azaltacak planlar hazırlamak,
 • Sahalardan gelen aylık ilerleme raporlarının (APR) detaylı analizini yapmak ve konsolide etmek, bu raporlara dair süreçleri yürütmek,
 • Proje revizyon sürecini ve/veya yeni bütçe yazım sürecini başlatmak ve yönetmek,
 • Program yöneticileri ve MEAL ekibi ile MEAL planını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Proje dokümanlarının sahalarda ve genel merkezde doğru şekilde tutulduğunu kontrol etmek,
 • Sahalardan ve ilgili departmanlardan gelen bilgileri konsolide ederek aylık, ara dönem ve final donör raporlarını hazırlamak ve donör ile zamanında paylaşmak,
 • Donör izleme ziyaretlerini HQ ve saha ile koordineli şekilde organize etmek,
 • Proje denetimi ile ilgili gerekli hazırlıkları ve koordinasyonu yapmak
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Yazılı ve sözlü olarak İngilizceyi aktif kullanabilen,
 • Tercihen İnsani yardım alanında çalışmış ya da Suriye Krizi konusuna hakim,
 • Avrupa Birliği İnsani Yardım Hibe başvurusu, raporlama ve hibe kuralları ile ilgili deneyime sahip
 • Geçim kaynakları programı kapsamında bilgi ve/veya deneyime sahip,
 • Proje ve hibe yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek
 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

 

 

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu