Start Date :
May 23, 2023
End Date :
June 11, 2023

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım ve Müdahale,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Proje Koordinatörü olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Projenin genel iş ve hedef planını hazırlamak ve bu plana uygun olarak ilgili saha ve departmanların çalışmalarının takibini yapmak, süreçlerini yürütmek,
 • Proje genel harcama planını hazırlamak; bütçenin sahalara dağılımını planlamak ve yönetmek, aylık olarak ilgili saha ve departmanlarla finansal raporları takip etmek ve donörle paylaşmak,
 • Projenin risk analizini hazırlamak ve riskleri azaltacak planlar hazırlamak,
 • Sahalardan gelen aylık ilerleme raporlarının (APR) detaylı analizini yapmak ve konsolide etmek, bu raporlara dair süreçleri yürütmek,
 • Proje revizyon sürecini ve/veya yeni bütçe yazım sürecini başlatmak ve yönetmek,
 • Program yöneticileri ve MEAL ekibi ile MEAL planını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Proje dokümanlarının sahalarda ve genel merkezde doğru şekilde tutulduğunu kontrol etmek,
 • Sahalardan ve ilgili departmanlardan gelen bilgileri konsolide ederek aylık, ara dönem ve final donör raporlarını hazırlamak ve donör ile zamanında paylaşmak,
 • Donör izleme ziyaretlerini HQ ve saha ile koordineli şekilde organize etmek,
 • Proje denetimi ile ilgili gerekli hazırlıkları ve koordinasyonu yapmak,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Yazılı ve sözlü olarak İngilizce’yi aktif kullanabilen,
 • Tercihen İnsani Yardım alanında çalışmış ya da Suriye Krizi konusuna hâkim,
 • Avrupa Birliği İnsani Yardım hibe başvurusu, raporlama ve hibe kuralları ile ilgili deneyime sahip,
 • Geçim kaynakları programı kapsamında bilgi ve/veya deneyime sahip,
 • Proje ve hibe yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

 

 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

 

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu