Start Date :
May 12, 2023
End Date :
May 22, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Proje Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Proje yöneticisi yönlendirmesi ile kapasite geliştirme projesi içerisinde yer alan yerel sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi,
 • Kurumların koruma alanındaki ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçlara yönelik kurumlara süpervizyon verilmesi ve düzenli olarak koruma faaliyetlerinin takip edilmesi,
 • Kurumların dönemsel raporlamalarının izlenmesi, kontrolü ve geri bildirimlerle desteklenmesi ve yöneticiye sunulması,
 • Kapasite Geliştirme projesi kapsamında kurumlara verilecek koruma eğitimlerinin sorumluluğunun üstlenilmesi,
 • Hayata Destek koruma programı ile sürekli irtibat halinde olunması, program ile koruma eğitimlerinin tasarlanması, organize edilmesi ve takibi,
 • Koruma ile ilgili faaliyetlerin Hayata Destek Derneği ve donör kuruluş ile uyumlu olmasına destek verilmesi,
 • Kurumların koruma kapsamında yürüttüğü tüm faaliyetlerin Hayata Destek Derneği ilke ve politika, prosedürlerine uygun yapıldığından emin olunması ve süreçlerin standartlaştırılması,
 • Kurumlara koruma faaliyetleri kapsamında sürekli koçluk desteğinin sağlanması,
 • Kurumların faaliyet yürüttükleri sahalara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, yerinde izlemelerin yapılması ve yöneticiye raporlanması,
 • Faydalanıcıların aldığı hizmetlerin takiplerinin yapılması, proje süresince yapılacak yararlanıcı odak grup görüşmelerine katılım sağlanması,
 • Gerektiğinde sahadaki diğer işlere ve Proje Yöneticisine destek olunması.
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Koruma alanında en az 2 yıl deneyimli,
 • Saha ve sivil toplum kuruluşları ile çalışma deneyimi olan,
 • Mülteci alanında çalışmış ve mevzuta hakim, planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • İngilizce bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Analitik, sonuç ve çözüm odaklı,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Bireysel ve ekip çalışmasına yatkın.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu