Proje Sorumlusu-PSM2304

Malatya
Full Time
Start Date :
April 19, 2023
End Date :
May 13, 2023
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği,  Malatya Sahasında Proje Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • Toplum temelli afet risk azaltma projesi kapsamında gerekli tüm hazırlıkların ve görüşmelerin saha çalışanıyla birlikte yapılması,
 • Dernek, proje ve proje faaliyetleri hakkında yerel paydaşlara ve danışanlara bilgilendirmelerin yapılması,
 • Bölgede(çalışılan il ve/veya ilçede)  yürütülen tüm proje faaliyetlerinin hazırlığı, takibi, izleme ve raporlaması,
 • Topluluk gönüllülerinin belirlenmesi ve proje süresince desteklenmesi (eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve ilgili birimlerle verilmesi),
 • Afet risk analizi çalışmalarının saha faaliyetlerini saha çalışanıyla birlikte bölgedeki paydaşlarla yürütme,
 • Proje yöneticisine ve proje ekibine projenin her aşamasında destek olunması,
 • Proje Yöneticisinin yönlendirmesi ile haftalık, aylık iş planlarının yapılması,
 • Kapasite geliştirmede, proje ekibiyle işbirliğinde çalışılması ve eğitimlere katılım, topluluklar ve gönüllülere verilecek eğitimlerin planlanması.
 • STL ilke ve politikaları gözetilerek gönüllüler ile birlikte iş planlaması dâhilinde saha ziyaretlerinin yapılması, planlanması ve gözlemlenmesi,
 • Proje Yöneticisinin yönlendirmesi ile toplantı veya aktivitelerin, STL’nin satın alma,  lojistik ve güvenlik süreçlerine uygun şekilde yürütülmesi,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması ve ilgili yöneticiye sunulması,
 • Gerektiğinde sahadaki diğer işlere ve Proje Yöneticisine destek olunması

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

 • En az lisans mezunu,
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi ve en az 2 yıl aktif araç kullanma deneyimine sahip
 • Tercihen belirlenen bölgelerde ikamet eden ve bölgeyi yakından tanıyan
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • Sahada çalışma tecrübesi olan,
 • Tercihen gönüllülerle çalışma deneyimine sahip
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Raporlama, Planlama ve takip becerisine sahip,
 Başvuru Süreci:

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu