Start Date :
April 27, 2023
End Date :
May 13, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

 

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Mardin’de yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Proje Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • Çocuklara ve/veya yetişkinlere yönelik yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış psikososyal destek grup çalışmalarını yürütmek,
 • Çocukların ve/veya yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun olacak farklı psikososyal destek aktivitelerini hazırlaması, farklı çalışmaları araştırması ve uygulanması için planlamaları ilgili departmanlarla koordineli olarak yapmak,
 • Psikososyal destek grup çalışmalarını yürütecek ekiplerin haftalık ve aylık planlamalarının hazırlanmasının takibini yapması ve ilgili yöneticilerle paylaşmak,
 • Psikososyal destek çalışmalarına katılım için çocukların ve/veya yetişkinlerin tespit edilmesi adına saha ziyaretlerine destek olmak,
 • Psikososyal destek çalışmalarına katılacak çocukların ve/veya yetişkinlerin katılımcı listelerinin hazırlanmasını ve psikososyal destek saha çalışanları ile birlikte grupların oluşturulmasını planlamak ve uygulamak,
 • Psikososyal destek grup çalışmalarına katılan çocukların ve/veya yetişkinlerin değerlendirilmesini yapması, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda kurum içi ve/veya kurum dışı yönlendirmelerini yapmak,
 • Kendi çalışma alanı kapsamındaki verileri düzenli olarak kurumun veri tabanına işlemesi ve diğer psikososyal destek çalışanlarının da girişlerini kontrol etmek,
 • Psikososyal destek çalışmaları ile ilgili aylık raporlama hazırlaması ve ilgili yöneticilerle paylaşılmak.
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 

 • Üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi öncelikli olmak üzere sosyal bilimler bölümlerinden birinden mezun olmak,
 • Daha önce çocuklarla uzun süreli yapılandırılmış grup çalışmaları yapmak konusunda en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak,
 • Daha önce ekip çalışması yürütmek konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Planlama ve raporlama konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Non-formel eğitim yöntemleri, pedagojik yaklaşım, oyun ve sanatsal yöntemler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak / bu konularla ilgili eğitimler almış olmak,
 • Tercihen İngilizce ve/veya Kürtçe konuşabilmek

 

 Başvuru Süreci:

 

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu