Start Date :
May 22, 2023
End Date :
June 2, 2023
İŞ İLANI

Proje Yöneticisi

REF: PYURF2305

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Şanlıurfa’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Proje Yöneticisi aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

Proje Yöneticisi, proje döngüsünün tüm adımlarını Hayata Destek kuralları ve ilkeleri çerçevesinde yönetir. İdari olarak Saha Koordinatörü’ne, kalite olarak Koruma Program Yöneticisi’ne bağlı olarak çalışır. Tüm çalışmalarını temel insani yardım standartları, Hayata Destek ilkelerine, davranış kuralları, çocuk güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve diğer politikalarına uygun şekilde yürütür.

 • Hayata Destek Derneği Mülteci Destek Programı ve Çocuk Koruma Programı kapsamında Şanlıurfa’nın Haliliye, Harran, Viranşehir ve Akçakale ilçelerinde bulunan toplum merkezi ve vaka ofislerinde ilgili proje aktivitelerini planlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yeni proje önerileri geliştirmek,
 • Yürütülen projeler dahilinde ruh sağlığı ve psikososyal destek, eğitime destek, yerinde erişim, vaka yönetimi, koruma izleme ve savunuculuk faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Proje Yöneticisi’ne bağlı çalışan tüm ekibin idari ve programatik yönetimini planlamak ve aylık-yıllık iş planlarını oluşturmak, takip etmek ve yönetmek,
 • Hedef kitlelerin ihtiyaçlarını anlamak ve yeni proje fikirleri geliştirmek için ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmek,
 • Proje geliştirme, planlama, uygulama ve takip süreçlerinde İzleme ve Değerlendirme birimiyle çalışarak topluluk üyelerinin dahil edilmesini ve anlamlı katılımını sağlamak,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile projelerin bütçelerini planlamak, bütçe raporlarını takip etmek ve gerekli durumlarda bütçeyi revize etmek,
 • Saha Koordinatörü yönlendirmesi ile projeler çerçevesinde bölgedeki kamu otoriteleri, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası STK'lar ve diğer paydaşlar ile ilişkileri yürütmek ve gerçekleştirilen toplantı, eğitim ve çalıştaylarda Hayata Destek’i temsil etmek,
 • Koruma Program Yöneticisi’nin desteği ve yönlendirmesiyle projenin kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Projelerin aylık, dönemlik ve final raporlarını hazırlamak ve tüm ilgililer ile paylaşmak,
 • Yürütülen proje kapsamında proje kapanış ve denetim süreçlerinden sorumlu olmak,
 • Tüm çalışmalarını temel insani yardım standartları, Hayata Destek Derneği prensip ve politikalarına, davranış kuralları ve çocuk güvenliği politikasına uygun şekilde yürütmek,
 • İşe alım, işten çıkış, kariyer, performans değerlendirme ve disiplin süreçleri gibi insan kaynakları süreçlerini İnsan Kaynakları Departmanı, Saha Koordinatörü ve gerektiğinde sektör yöneticileriyle ile birlikte prosedüre uygun olarak uygulamak ve yönetmek,
 • Saha Koordinatörü’nün desteği ile derneğin Program, İnsan Kaynakları, Finans, Satın Alma, Lojistik, MEAL, Güvenlik ve İletişim Departmanları tarafından geliştirilen politika ve prosedürleri ilgili departmanlar ile koordineli bir şekilde uyarlamak, yürütmek ve geliştirilmesine destek olmak,

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet vb. bölümlerden mezun,
 • İnsani yardımda en az 3 yıl deneyimli,
 • Koruma, çocuk koruma, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ruh sağlığı ve psikososyal destek, vaka yönetimi ve sosyal hizmet alanlarına hâkim,
 • Proje yönetimi, ekip yönetimi deneyimi olan ve güçlü yönetsel becerilere sahip,
 • En az B2 seviyesinde İngilizce ve Türkçe dil bilgisine sahip,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek

Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

İlanımıza başvuruda bulunmak isteyenler 02 Haziran 2023 tarihine kadar kariyer.hayatadestek.org adresinden başvurularını yapabilirler.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu