Start Date :
February 15, 2023
End Date :
February 21, 2023
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Takım Lideri olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Proje Yöneticisinin ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Sektör Yöneticisinin süpervizyonu altında psikologların ve psikososyal destek çalışanlarının iş takibinin yapılması ve desteklenmesi,
 • Ruh sağlığı ve psikososyal destek faaliyetlerinin Hayata Destek program standartları ve rehberlerine göre uygulanması, aylık ve haftalık planlarının yapılması ve takip edilmesi,
 • Proje yöneticisi yönlendirmesi ile proje gereği işbirliği içerisinde olunacak kamu kurum ve kuruluşlar, ilgili STK’lar ile ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi,
 • Alanıyla ilgili sektörel hizmet haritasınının oluşturulması, güncel tutulması ve ekibe bilgilendirmelerinin yapılması,
 • Çocuklarla bireysel ve grup psikolojik danışmanlığı yürütmesi,
 • Ruh sağlığı ve psikososyal destek konularında eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi süreçlerinde destek olunması,
 • Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek konularında gerekli durumlarda ilgili kurumların ziyaret edilmesi, gerekli koruma izleme ve savunuculuk faaliyetlerinin uygulanması,
 • Düzenli olarak aylık raporların oluşturulması, takip edilmesi ve ilgililere raporlanması,
 • Düzenli olarak ekip toplantılarının düzenlenmesi, iyi uygulamaların, çıkarılan derslerin ekiple, Proje Yöneticisiyle ve Programla paylaşılması,
 • Tüm evrakların düzenli tutulması ve veri gizliliği politikasına göre saklanıp arşivlenmesinin sağlanması,
 • Proje kapsamında çalışan diğer ekiplerle koordinasyonun sağlanması
 • Proje Yöneticisinin desteği ile Derneğin İnsan Kaynakları, Finans, Tedarik ve İletişim Departmanları tarafından geliştirilen politika ve prosedürlerin ilgili departmanlar ile koordineli bir şekilde yürütülmesi,
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Psikoloji mezunu,
 • En az 3 yıllık alan deneyimi olan,
 • Çocuklarla ve ebeveynlerle doğrudan bireysel ya da grup çalışması deneyimine sahip,
 • Ekip yönetimi ve raporlama konusunda deneyimli,
 • İnsani yardım alanında çalışmış ya da Suriye Krizi konusuna hakim,
 • İngilizce bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu