Start Date :
May 5, 2023
End Date :
May 12, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan, Saha Çalışanı olarak çalışacak ekip arkadaşları aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Proje kapsamındaki çalışmalardan yararlanabilecek kişiler ve kurumlar ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Yetişkinlere yönelik yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış destek grup çalışmalarının yürütülmesi,
 • Yetişkinlerin ihtiyaçlarına uygun olacak farklı destek aktivitelerini hazırlaması, farklı çalışmaları araştırması ve planlamalarını yapılması,
 • Destek grup çalışmalarının uygulanması için düzenli saha ziyaretlerinin (İstanbul-Bursa) yapılması,
 • Destek grup çalışmalarına katılan yetişkinlerin değerlendirmesini ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda kurum içi yönlendirmeleri yapması,
 • Haftalık ve aylık planlamaları oluşturması,
 • Kendi çalışma alanı kapsamındaki verilerin düzenli olarak kurumun veri tabanına girişini yapması, aylık, dönemlik ve final raporlamalara destek sağlaması
 • Faydalanıcıların iş gücü piyasasına dahil olmada yaşadıkları zorluklara dair bilgileri analiz edebilme,
 • Proje başlangıç ve bitiminde katılımcılarla değerlendirmelerin yapılması,
 • Raporların ve yoklama listelerinin kayıtlarının düzenli tutulması,
 • Proje sorumlusunun desteği ile projenin günlük, haftalık ve aylık işlerinin takip edilmesi,
 • Veritabanı girişi için gerekli bilgi ve belgelerin girişlerinin yapılması ve korunması
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun,
 • Yetişkinlerle psikososyal destek çalışmaları yürütmüş,
 • Yazılı ve sözlü olarak Türkçe’yi aktif kullanabilen,
 • Arapça bilen,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • Özel sektör ve iş gücü piyasasına dair güncel haberleri takip eden,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Mülteci alanında ve geçim kaynakları projelerinde çalışma tecrübesi olan,
 • Eğitmenlik/kolaylaştırıcılık deneyimi olan,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Mülteci konusuyla ilgili, gelişmeleri takip eden,
 • Raporlama, planlama ve takip becerisine sahip

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu