Start Date :
January 19, 2023
End Date :
January 31, 2023
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, Şanlıurfa ve Hatay sahalarımızda çalışacak, Şanlıurfa’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Saha Koordinatörü olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Şanlıurfa ve Hatay saha operasyonlarının insani yardım prensiplerine, dernek politika ve prosedürlerine uygun şekilde planlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 • Başarılı bir uygulama ve hedef takibi için sahada kendisine bağlı olarak görev yapan proje yöneticilerine ve Meal Sorumlularına süpervizyon vermek,
 • Sahadaki tüm idari süreçlerin donör ve Hayata Destek politika ve prosedürlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla kendisine bağlı olarak görev yapan satın alma, lojistik, insan kaynakları, muhasebe ve idari işler sorumlularına destek vermek,
 • Proje bütçelerinin planlanması ve takibinde proje yöneticilerini desteklemek,
 • Saha bütçe planlaması ve bütçe takibini yapmak,
 • Operasyon Koordinatörü ile işbirliği içerisinde, saha operasyonunun etkili şekilde devam edebilmesi için süreç analizlerini yapmak ve ekipler arası koordinasyonu sağlamak,
 • Projelerin ve operasyonların başarılı şekilde yürütülebilmesi için Program Geliştirme ve Kalite, İletişim ve Kaynak Geliştirme, Mali ve Resmi İşler, İnsan ve Kültür, Tedarik Zinciri  departmanları ile düzenli iletişimin ve koordinasyonu sağlamak,
 • Yerel yönetimler, fon veren kuruluşlar, basın, yerel/ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile ilişkileri kurmak, yönetmek, geliştirmek,
 • Derneği yasal olarak temsil etmek ve gerekli bilgilendirmeleri ilgili departmanlara ve/veya icra kuruluna yapmak,
 • Operasyon koordinatörünün bilgisi dahilinde, Türkiye ve bölgede gerçekleşecek afet ve acil durumlarda, sahasındaki ihtiyaç analizi ekipleri ve erken müdahale ekiplerine öncülük etmek, acil müdahale operasyonunu yürütmek
 • Hayata Destek Sağlık Emniyet ve Güvenlik Politikası gereği Şanlıurfa ve Hatay sahaları için güvenlik yönetiminin uygulanmasını sağlamak ve bu konuda genel merkez Güvenlik Uzmanı ile koordinasyon içinde çalışmak,
 • Hayata Destek Derneği Operasyon Yönetim ekibinin bir parçası olarak talep edildiğinde stratejik karar alma süreçlerine, dernek politika ve prosedürlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Saha da veya Projelerdeki güvenlik durumunu takip etmek konuyla ilgili bilgileri Güvenlik Uzmanına ve Operasyon koordinatörüne

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversite mezunu,
 • İnsani yardım alanında deneyimli,
 • Sahada proje ve ekip yönetimi konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • İngilizce ve Türkçe’yi yazılı ve sözlü olarak aktif kullanabilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk koruma politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu