Start Date :
April 24, 2023
End Date :
May 4, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Sosyal Uyum Uzmanı olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Proje paydaşı özel sektör kurumları, kooperatifler, yerel partnerler, topluluk komiteleri, gönüllüler ve Hayata Destek personeline yönelik sosyal uyum eğitim ve farkındalık oturumları içeriklerinin zenginleştirilmesi,
 • İlgili proje faaliyetlerinin tasarım ve uygulamasının desteklenmesi,
 • Türkiye’de bilhassa uluslararası ve geçici koruma statülerinde ikamet eden mültecilerin ev sahibi topluluk ile sosyal uyumunu güçlendirecek kurum içi stratejik çerçevenin, iş ve eğitim olanaklarına erişim ile sosyal uyum ilişkisi perspektifiyle gözden geçirilerek revize edilmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin iç ve dış kapasitede yarattığı etkinin, öğrenme hedefleri temelinde ölçülebilmesi için ilgili ölçüm mekanizma ve araçlarının geliştirilmesi, MEAL (İzleme, Ölçme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenme) birimine destek verilmesi,
 • Var olan ilgili rehber ve araçların taranıp geliştirilmesi
 • Literatür taraması ve masa başı araştırma vasıtasıyla sosyal uyum alanında iyi uygulamaların derlenmesi ilgili rehber ve araçlara dahil edilmesi,
 • Topluluk odaklı çalışan paydaş sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerini yürütebilmelerine olanak sağlayacak iyi uygulamaların geliştirilmesi, paylaşılması ve uygulama konusunda destek verilmesi,
 • Partner Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının ev sahibi ve mülteci topluluklar için eşitlikçi ve barışçıl yaşam kültürü yaratma üzerine proje aktivitelerinin planlaması üzerine kapasite güçlendirme eğitimleri tasarlamak ve eğitimleri düzenlemek,
 • Partner yerel STK’ları yerinde faaliyetlerini yürüttükleri illerde ziyaret etmek, uygulamaların sosyal uyum çerçevesinde uygunluğunu gözlemlemek, ihtiyaçlara yönelik eğitimleri tasarlamak ve raporlamak,
 • Kurum içinde faaliyet yürüten sosyal uyum çalışma grubu ile düzenli olarak bir araya gelinmesi, iç kapasiteyi güçlendirecek faaliyet planının çalışma grubu ile ortaklaşa oluşturulması,
 • Sosyal uyum yaklaşımları, müdahale çerçeveleri ve iyi uygulamaları kapsayacak dış eğitimlerin içeriklerinin oluşturulması, Hayata Destek partnerlerine proje takvimine uygun şekilde eğitimlerin verilmesi, raporlamaların yapılması,
 • Sosyal uyum çalışmaları kapsamında dernek içinde var olan ve üretilecek eğitimlerinin yine dernek bünyesinde eğitmen eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Sosyal Uyum alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki saha pratiklerini, gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek ve bilgilendirmek,
 • Yerinde Erişim ekipleri ve Topluluk odaklı sektör yöneticisi ile yakından çalışma, sahada içeriklerin desteklenmesi
 • Sosyal Uyumu kesen aktivitelerin planlanması, sahada uygulanması ve takibi eklemesi

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Sosyal bilimler, göç araştırmaları, kalkınma çalışmaları ve benzeri ilgili bölümlerden en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış,
 • İlgili alanda en az 4 yıl deneyimli,
 • Sosyal uyum ve çatışma çözümleme alanlarına hâkim, insani yardım ya da göç alanında çalışmış, Suriye ve Afganistan krizi konusunda bilgi sahibi,
 • Türkiye’de ve dünyada göç araştırmaları alanında yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi sahibi,
 • Sosyal uyum ve çatışma çözümleme alanlarında çalışan diğer akademik, sivil toplum ve kamu paydaşları hakkında bilgi sahibi,
 • Sosyal uyum ve çatışma çözümleme alanlarında sivil toplumda çalışma ve uygulama deneyimi,
 • Araştırma, içerik ve araç geliştirme, eğitim verme konularında deneyimli,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen danışman adayları aranmaktadır.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu