Tedarik Sorumlusu

İstanbul
Full Time
Start Date :
February 23, 2023
End Date :
March 2, 2023
This job expired.

Hayata Destek, 2005’te 5 akademisyen/insani yardım çalışanı kadın tarafından kurulmuş, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım derneğidir.

Biz çalışmalarımızı Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme programları dâhilinde yürütüyor ve Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden (savaş, zorunlu göç gibi) etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyor; mültecilerin ve yerel toplulukların –özellikle en kırılgan kesimlerinin– temel hak ve ihtiyaçlarına erişmelerine aracılık ediyor; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadele ediyor; olası bir afete hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmaları, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimiz ve ülkenin 9 ilindeki Hayata Destek Evleri ve Hayata Destek Noktalarımız aracılığıyla yapıyoruz.

Bugün uluslararası fonlar aracılığıyla, yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yürüttüğümüz faaliyetlerin tümünü insani yardımın küresel ilkelerine (ayrım gözetmeme, bağımsız, insaniyet, tarafsızlık, hesapverebilirlik) uygun olarak yürütmeyi son derece önemsiyoruz.

Çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiye erişmek için www.hayatadestek.org adresini ziyaret edebilir ve 2021 faaliyet raporumuza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, merkez ofisinde Tedarik Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Hayata Destek Derneği’nin tedarik zinciri rehberi çerçevesinde, bağışçı kuralları ile uyumlu, hesap verilebilir ve şeffaf olarak satınalma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Tedarik zinciri rehberindeki kurallar doğrultusunda sorumluluğundaki kategorilerde satınalma süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetler için piyasa araştırması yapılması, tekliflerin toplanması, değerlendirilmesi, komite onayına sunulması, teklif veren tedarikçilerin bilgilendirilmesi,
 • Dernek proje hedeflerini göz önünde bulundurarak tedarikçi sözleşmelerinin en iyi ticari şartlarla yapılması ve takip edilmesi ve sözleşmelerin asıllarının arşivlenmesi için Genel Merkez’e gönderilmesi,
 • Satınalma planları çerçevesinde sorumluluğundaki satınalma kategorilerindeki alımların organize edilmesi, planlamalarda farklılık varsa ilgili kişiler ile planlama revizyonu yapılması,
 • Pazar araştırması yaparak tedarikçi portföyünün oluşturulması, yeni adaylar için “Aday Tedarikçi Formlarının” doldurulmasını sağlanması ve uygun tedarikçilerin Tedarikçi Listesine eklenmesi,
 • Sözleşme yapılan firmaların “Tedarikçi Performans Değerlendirme Listesinde” değerlendirilmesi,
 • Acil durum ve afetlerde doğru ürünün, doğru zamanda ve doğru miktarda satınalmasının yapılması,
 • KVKK çerçevesinde teklif alınan tedarikçilerden imzalı rıza ve aydınlatma metinlerinin alınması ve arşivlenmesi,
 • Satınalma kataloğunun güncel tutulması,
 • İhale sürecinin yürütülmesine destek verilmesi,
 • Satınalma sürecine ait tüm destekleyici dokümanların rehbere uygun şekilde düzenlenmesinin sağlanması, Mali ve Resmi İşler Departmanına iletilmesi,
 • Satınalma dokümanlarının güncel ve ulaşılabilir olmasının sağlanması

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Tercihen lisans mezunu,
 • Satınalma alanında en az 3 yıl deneyimli,
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Analitik ve  sonuç ve çözüm odaklı,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Seyahat engeli olmayan
 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu