Start Date :
March 29, 2023
End Date :
April 12, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım ve Müdahale,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul Merkez Ofisinde Tedarik Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Hayata Destek Derneği’nin tedarik zinciri rehberi çerçevesinde, bağışçı kuralları ile uyumlu, hesap verilebilir ve şeffaf olarak satın alma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Tedarik zinciri rehberindeki kurallar doğrultusunda sorumluluğundaki kategorilerde satın alma süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetler için piyasa araştırması yapılması, tekliflerin toplanması, değerlendirilmesi, komite onayına sunulması, teklif veren tedarikçilerin bilgilendirilmesi,
 • Dernek proje hedeflerini göz önünde bulundurarak tedarikçi sözleşmelerinin en iyi ticari şartlarla yapılması ve takip edilmesi ve sözleşmelerin asıllarının arşivlenmesi için Genel Merkez’e gönderilmesi,
 • Satın alma planları çerçevesinde sorumluluğundaki satın alma kategorilerindeki alımların organize edilmesi, planlamalarda farklılık varsa ilgili kişiler ile planlama revizyonu yapılması,
 • Pazar araştırması yaparak tedarikçi portföyünün oluşturulması, yeni adaylar için “Aday Tedarikçi Formlarının” doldurulmasını sağlanması ve uygun tedarikçilerin Tedarikçi Listesine eklenmesi,
 • Sözleşme yapılan firmaların “Tedarikçi Performans Değerlendirme Listesinde” değerlendirilmesi,
 • Acil durum ve afetlerde doğru ürünün, doğru zamanda ve doğru miktarda satın almasının yapılması,
 • KVKK çerçevesinde teklif alınan tedarikçilerden imzalı rıza ve aydınlatma metinlerinin alınması ve arşivlenmesi,
 • Satın alma kataloğunun güncel tutulması,
 • İhale sürecinin yürütülmesine destek verilmesi,
 • Satın alma sürecine ait tüm destekleyici dokümanların rehbere uygun şekilde düzenlenmesinin sağlanması, Mali ve Resmi İşler Departmanına iletilmesi,
 • Satın alma dokümanlarının güncel ve ulaşılabilir olmasının sağlanması,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Tercihen lisans mezunu,
 • Satın alma alanında en az 3 yıl deneyimli,
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Analitik ve  sonuç ve çözüm odaklı,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Seyahat engeli olmayan,

 

 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

 

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu