Start Date :
April 27, 2023
End Date :
May 11, 2023
This job expired.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. İnsanı yardım çalışanı ve akademisyen 5 kadının 2005’te kurduğu derneğimizde; ‘Acil Yardım ve Müdahale,’ ‘Mülteci Destek,’ ‘Çocuk Koruma,’ ve ‘Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme’ programları dahilinde; Türkiye’de doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmekle ilgileniyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini destekliyor; mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor; afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma katkı için çalışıyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin desteği ve koordinasyonu ile, ülkenin 12 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz.

Bugün uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yaklaşık 350 profesyonel insani yardım çalışanından oluşan ekibimizle yürüttüğümüz çalışmaları, insani yardımın küresel ilkelerine - ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için sizi www.hayatadestek.org adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza davet ederiz.

Hayata Destek Derneği, Vaka Yönetimi ve Çocuk Koruma Sektör Yöneticisi olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

 

Ana Sorumluluk Alanları:

Çocuk Koruma

 • Koruma programı altındaki çocuk koruma faaliyetlerinin uygulanması için minimum standartları ilgili sektör yöneticileriyle belirleyerek rehber ve araçları oluşturulma,
 • En kırılgan ve risk altında olan çocukların koruma ihtiyaçlarına cevap vermek için koruma stratejisine çocuk korumayı dahil etme,
 • Çocuk güvenliği komitesi ile birlikte çocuk güvenliği ve çocuk katılımına destek olma, çocuk koruma davranış kuralları, politika ve prosedürlerinin kurum içinde yayılmasını sağlama,
 • Uluslararası insani yardım faaliyetlerinde çocuk koruma konularına dair gelişmeleri ve yenilikçi fikirleri takip ederek program ekibini ve sahaları bilgilendirme,
 • Program geliştirme, planlama, uygulama ve takip süreçlerinde MEAL ve çocuk güvenliği komitesi ile birlikte çalışarak çocuk katılımına destek olma,
 • Sahalar arasında deneyim paylaşımı ve koordinasyon için saha değişimi toplantıları ve çalıştaylarında çocuk koruma programı ve ihtiyaçlarını dâhil etme ve katılım, ihtiyaca göre sektör yöneticileriyle birlikte çocuk koruma konulu çalıştaylar düzenleme,
 • Çocuk korumaya dair eğitimlerin oluşturulması, içeride ve dışarıda yaygınlaştırılma

Vaka yönetimi

 • Koruma programı altındaki tüm vaka yönetimi faaliyetlerinin uygulanması için minimum standartların belirleme, rehber ve araçları oluşturma,
 • Acil ve yüksek riskli vakalar öncelikli olmak üzere vaka yönetiminde ekiplere destek verme, vaka komitesini koordine etme,
 • Düzenli aralıklarla sahaları ziyaret ederek programatik destek verme, sosyal koruma mekanizmaları, vakalarda sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili olarak vaka ekip liderlerini ve proje yöneticilerini destekleme ,
 • Sahalar arasında deneyim paylaşımı ve koordinasyon için saha değişimi toplantıları ve çalıştaylar düzenleme,
 • Uluslararası insani yardım faaliyetlerinde vaka yönetimi konularına dair gelişmeleri ve yenilikçi fikirleri takip ederek program ekibini ve sahaları bilgilendirme,
 • Vaka yönetimine dair eğitimleri oluşturma, içeride ve dışarıda yaygınlaştırma,

Ekip Yönetimi

 • Vaka ekiplerine programatik süpervizyon sağlama,
 • Vaka ekipleriyle düzenli toplantılar yaparak, bilgi akışını ve koordinasyonu sağlama,
 • Vaka ekiplerinin işe alım, eğitim, kariyer ve performans değerlendirme gibi insan kaynakları süreçlerini ilgili proje yöneticileriyle prosedüre uygun olarak uygulama ve yönetme,

 Savunuculuk, Dış İlişkiler ve Koordinasyon

 • Büyükelçilikler, BM ajansları, bağışçılar, Bakanlıklar, kamu kurumları, ulusal ve uluslararası STK’lar gibi program paydaşlarıyla ilişkiler kurma ve iletişimde kalma,
 • Çocuk korumayı ve vaka yönetimini ilgilendiren koordinasyon toplantılarına ve diğer tüm toplantı ve çalıştaylara düzenli katılım sağlama ve gelişmeleri paylaşma,
 • Savunuculuk faaliyetlerine destek olma ve ilgili verileri, analizleri, mesajları sağlama,
 • Gerektiğinde Bakanlıklar, bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetim ziyaretlerinde saha ekiplerine eşlik etme,
 • Yeni paydaşların tespiti ve ilişkilerin kurulmasını sağlama,

 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Sosyal Hizmet veya Hukuk bölümlerden mezuniyet öncelik sebebidir)
 • Çocuk koruma, vaka yönetimi veya ilgili alanlarda en az 5 yıl profesyonel deneyimi olan,
 • İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

 

 Başvuru Süreci:

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Subscribe to Our Newsletter
usercrossmenu